ساختن – وادار کردن انفجار بنغازی بمب گذاری

ساختن – وادار کردن: انفجار بنغازی بمب گذاری چندین کشته و زخمی گروهک های تروریستی اخبار بین الملل